About

Ulf_Nilsen1.jpg

Motsetninger er kraften som driver mine bilder. Hvert bilde har sin avsluttende historie, som består av mange verdener. Abstrakte tegn – bilder fra media – figurative scener og historiske tanker, er impulser som utgjør min visuelle ikongrafi. Mitt billedspråk er en søken etter å forene ulikheter som det
figurative og det abstrakte. Gjennom det maleriske som består av å avdekke og overlappe reflekterer jeg om bevisste og ubevisste sider av meg selv.
– Ulf Nilsen

Opposites generate the energy in my paintings. Each picture is a complete image comprising an agglomeration of many aspects. Abstract signs, pictures from media, figurative scenes and historical thoughts are impulses which comprise my visual iconography. My language of imagery portrays a desire to connect inequilateral components in figuration and abstraction. Through my painterly process of both overlapping and revealing, I reflect on conscious and unconscious aspects of myself.
– Ulf Nilsen